Drošas, izdevīgas, videi draudzīgas

Attīstītajās valstīs vairāk nekā 70% cilvēku dzīvo koka mājās
Koka karkasa mājas visvairāk tiek būvētas attīstītajās valstīs. Statistika rāda, ka t.s. „attīstītajā pasaulē” vairāk nekā 70% cilvēku izvēlējušies dzīvot tieši koka mājās. Kanādā, Norvēģijā, ASV – tur koka ēku īpatsvars sastāda absolūto vairumu (ap 90%) no mazstāvu apbūves. Nav šaubu – koka karkasa ēkas ir kvalitatīvas, humānas dzīves vides un labklājības simbols.