Pasīvās mājas

Pasīvā māja ir māju būvniecības koncepts, kas apvieno augstu komforta līmeni ar ļoti mazu energopatēriņu tā uzturēšanai. Galvenie elementi šajā konceptā ir siltumizolējošas logu konstrukcijas, ēkas norobežojošo konstrukciju augsta siltumizolācijas pakāpe un kontrolēta gaisa apmaiņa starp telpām un ārpusi. Katra „pasīvā” māja ir ieguldījums vides aizsardzībā. No otras puses, pasīvā māja nav nekas atšķirīgs no tradicionālām ēkām, tikai tā ir būvēta saskaņā augstākiem standartiem.